top of page

COPYWRITING

1/3
Copywriting
a redakční služby

Pracujeme dvojím způsobem:

  • Píšeme texty na zakázku.

  • Dodané texty redigujeme včetně korektury, případně zajistíme překlad do vybraného jazyka.

OBSAH

1/3
Správa obsahu
a komunity

Řekneme to za vás:

  • Spravujeme sociální sítě (content management), webové stránky a další online profily.

  • Tvoříme psaný i (audio)vizuální obsah.

bottom of page